<address id="5z53t"><nobr id="5z53t"></nobr></address>

    北智电子 - 电缆转接头传感器附件

     
     
    电缆转接头

    电缆转接头是在不更换电缆的情况下,将不同的

    端子进行互相转换使电缆与仪器相匹配的配件。

     
     

     

    电缆转接头

                                                                                                   

     

    型号

    511011/522022

    511012/522012

    511013/522013

    规格

    M5-M5/10-32-10-32

    M5-BNC/10-32-BNC

    M5-BNC50KY/10-32-BNC-50KY

    重量

    gram

    1.6

    14

    11

     

     

     

     

                                                                        

     

    型号

    512012

    513013

    512213

    513213

    规格

    BNC-50JJ

    BNC-50KK

    BNC-50KJK

    BNC-50KK

    重量

    gram

    17

    11

    16

    12

     

     

     
    众赢彩票 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>